مهرواژ

شنبه ۳۱ امرداد ،۱۳۸۳

تولد..

نگفتم..

آدم هر روز بخواد می تونه متولد بشه..

هر روز می تونه روز تولد باشه..

هر روز می تونه یک تولد دوباره باشه..

هر روز می تونه زیباترین تولد باشه..

اگه بخواد..

و اگه بخواد که بتونه..

نگفتم.. چون نمی خواستم یه وقت بخواد.. و هر روز کادوی تولد بگیرم!!

 

دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ