مهرواژ

شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸۳

یک شروع تازه

 

گفت خسته شدم.. بیا تمامش کنیم! تموم تموم..

خندیدم و گفتم یعنی چی؟!

گفت تمامش کنیم، بسه دیگه!!

گفتم این الان جدیه؟!

گفت آره !! تمومش کنیم؟

گفتم وقتی خسته شدی، دیگه چاره ای نیست..

گفت پس بگو.. تموم ِ تموم؟

...

..

گفتم باشه، تموم ِ تموم..

و به سرعت قطع کرد..

...

..

.

 

سلام! .. با من دوست می شی؟!

پرسیدم چند ثانیه گذشته از تموم شدن و شروع یه دوستی؟!

گفت این تأخیر هم تقصیره مخابرات ِ..

حالا قبول می کنی؟

.

..

...

 

دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ