مهرواژ

جمعه ٢٠ آذر ،۱۳۸۳

و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد *

 

دستهام سرده، خیلی سرد..

انگار تمام حرارت بدنم را می کشه و یخبندان را به درونم میاره..

دستهام سرده، خیلی سرد..

تبم قطع نشده.. و سرمای دستهام را بیشتر حس می کنم..

دستهام سرده، خیلی سردتر از قبل..

سرد ِ سرد..

و تو نيستی..........

 

 

* فروغ فرخزاد

 

دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ