مهرواژ

سه‌شنبه ٢۸ امرداد ،۱۳۸٢

فاصله
چرا حرفامو بهش نزدم؟چرا نگفتم من قصد ناراحت کردنش را نداشتم؟
چرا بينمون فاصله هست.يکی يکی آجرهای اين ديوار را گذاشت و من هيچ تلاشی برای خراب کردن ديوار نکردم.
می تر سم روزی که تصميم به اين کار بگيرم ديگه دير شده باشه و ديوار قطورتر؛محکمتر و بلندتر شده باشه و قدرت خراب کردنش را نداشته باشم!!
دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ