مهرواژ

یکشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٢

 
نمی دونم اين ماجرا به کجا ختم می شه! می ترسم از آنچه که نبايد به سرم بياد.فقط می تونم دورادور شاهد باشم بدون اينکه کاری انجام بدم.يعنی نمی دونم چکار بايد کنم.
می ترسم که اين آرامش پيش از طوفان باشه!!!
فقط دعا می کنم همه چی به خير بگذره.
دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ