مهرواژ

یکشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٢

۱۰ از ۱۰۰
10 از 100 … 10% امكان موفقيت عمل وجود داره.
تصورش هم ترسناكه.بعداز ظهر رفتيم ملاقات.مامان گفت امروز بريد مامان بزرگتون را ببينيد شايد فردا…
نمي خوام به اين فكر كنم كه شايد اين آخرين ديدار باشه.مي خوام به موفقيت عمل فكر كنم با اينكه 10% عدد زيادي نيست اما هميشه كه اعدادوارقام معيار مناسبي براي سنجش نيست.مي خوام خوشبين باشم با اينكه چندان موفق نيستم.
سه شنبه 11/6/82
دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ