مهرواژ

دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢

چشم شما چه رنگيه؟
خاله تعريف مي كرد رفته بودن مهموني يه خانم از ناناز پرسيد چشات چه رنگيه؟
ناناز جواب داد: رنگ چشاي اميد
خانومه دوباره پرسيد: چشمهاي اميد چه رنگيه؟
ناناز هم انگار كه در مورد يه چيز واضح و كاملاً آشكار صحبت مي كنه گفت: خب معلومه رنگ چشاي شازده خانوم.
خانومه پرسيد: خب چشاي شازده خانوم چه رنگيه؟
ناناز گفت: رنگ چشاي دنياست ديگه!!!
خانومه هم ديگه نپرسيد چشمهاي دنيا چه رنگيه!
دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ