مهرواژ

یکشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸۳

سال نو مبارك
بهار با تمام زيبائيهاش از راه رسيده، پس در آغاز سالي نو تيرگيها را پاك كنيم و به روشني خورشيد بپيونديم…
دوست جونهاي مهربون و عزيزم عيدتون مبارك
اميدوارم سالي سرشار از زيبايي پيش رو داشته باشيد.

صداي قدمهاش را شنيدم...
دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ