مهرواژ

پنجشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸۳

ماهي كوچولوي قرمز
ماهي سرخ نشاني از زندگي و شادابي، تر و تازگي و طراوت و نمادي از بي آزاري و معصوميت و نشان ماه حوت.
ديروز صبح كه از خواب بيدار شدم، ماهي قرمز كه روش يه خط مشكي داره را تك و تنها ديدم. دومين ماهي كوچولوي قرمز هم مرد و حالا فقط يكي مونده…
بيچاره ماهي كوچولوهاي قرمز كه اسير دست ما شدن. نمي دونم واقعاً ارزشش را داره كه هرسال كلي ماهي كوچولو را اسير و قرباني سفره هفت سين كنيم؟!
دنیا

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين بلاگ
مهرواژ