زن

فعلاً نمي خواستم نوشته جديدي بنويسم تا نوشته هايي كه تو اين چند روز كه نبودم نوشته ام را به بلاگ منتقل كنم.اما نظرم عوض شد.مخاطب اين نوشته من دامون و كسايي كه مثل اون فكر مي كنن هست.
وقتي كه چيزي برامون ناشناخته است و يا درك درستي درباره اش نداريم نبايد درباره اش قضاوت كرد و يا چون درست نمي شناسيمش آن را بد و اشتباه محض بدونيم.اين اشتباه آفرينش و يا به قول تو بدذات ترين موجود جهان روزي دستهاي پر محبتش پناهت بوده؛ گرمي دستهاش و كلام آرامش بخشش و شب زنده داريهاش مرهم روح رنجور و تن بيمارت بوده. مادري كه جزء زنان اين جامعه است و من و تو بهش مديونيم و هرگز نمي تونيم ذره اي از محبتي كه نثارمون كرده را جبران كنيم. تو از كساني صحبت مي كني كه فقط يك تصور خام و نادرست ازشون داري و فكر مي كني كاملاً ازشون شناخت داري ولي اين طور نيست و يا نمي خواي باشه.اگه زن يك اشتباه خلقته مطمئن باش كه خلقت مرد اشتباهي دوچندان هست. مشكل آقايون اينه كه فقط فكر مي كنن خودشون حق دارن و تفكرشون نظير نداره. مرداني كه حتي حاضر نيستن حقوقي مساوي خودشون براي خانمها قائل باشن. مرداني كه طبق افكار پوسيده و نخ نما شده ي سنتي و پوچ قديمي سرنوشت زن را در دست گرفته اند و از هر راهي براي خاموش كردن وحاكميت برآن استفاده مي كنن.كسايي كه هنوز ياد نگرفتن كه حق زندگي كردن و يك شخصيت مستقل براي زن قائل باشن.
لكه آلوده به ننگ؟!!!...چرا اين همه مرد خطاكار و مقصر را كسي نمي بينه اما انگشت تمام اتهامات به سوي زن نشانه مي ره و قبل از محاكمه محكوم مي شه؟تا حالا كدوم مردي به خاطر تهمت و مظنون شدن بهش و حتي اگه گناهكار بوده توسط پدر و يا برادرش سربريده شده و يا ترجيح داده خودش را به كام شعله هاي آتش بيفكنه؟
اين مردِ كه اين حق را به خودش مي ده كه براي زندگي يك زن تصميم بگيره و شخصيتش را لگدمال كنه.مردها موجودات خيلي ترسويي هستن چون مي دونن خيلي از حقهايي كه براي خودشون قائلند ناحقه؛تمام حقوق اوليه زنها را ناديده مي انگارند و گوششون دربرابر حقيقت ناشنواست.
شما آقايون دست پيش را مي گيريد كه پس نيفتيد.هر بلايي كه دلتون خواست سر زن مياريد بعد هم آنها را جزء شياطين و موجودات بدذات مي دونين.صداها را در گلو خفه مي كنيد و حق حيات را از زن مي گيريد و تازه شكوه مي بريد به خدا كه اين چه اشتباهي بود كه مرتكب شدي. شايد هم اشتباهه؛آره!!خلقت انسان بزرگترين اشتباهه.
البته اين هم از بركات اسلام آخونديه كه هر چه خواسته را در طول ساليان در باور مرد گنجونده تا خود را بهترين و زن را پست ترين بدونه.در كشوري كه نماينده مجلس هدف از آزادي زن را برهنه رفتن به خيابان بدونه و يا رئيس قوه قضاييه تلاش براي به دست آوردن حقوق زنان را تلاش استكبار براي فريب مردم عنوان كنه؛در كشوري كه تصويب معاهده منع تبعيض عليه زنان در شاءن مجلسش نباشه و پيوستن به اين كنوانسيون را عامل تزلزل بنياد خانواده بدونن و زن را ملزم به حضور در خانه كنن و كار زنان خارج از منزل را خلاف خلقت انسان بدونن و هزاران هزار هتك حرمت به زنان و ناديده گرفتن حقوقش كه هرروز شاهدش هستيم انتظار ديگه اي از شما نمي ره غير از اينكه خودتون را حق مطلق بدونين.

/ 3 نظر / 2 بازدید
asal

بازم اول!جایزه میخوام ها!/ دنیا جون خیلی خوب نوشتی,به نظرم مردایی که اینجور فکر میکنن خوشون از وجود و زندگی خودشون ناراضین,شایدم عقیده دارن تنها فایده زن به دنیا آوردن پسرهاست!گرچه من فکر میکنم با این صحبتها عقیده اینجور آدما عوض نمیشه..

horizon

سلام ...ممنون از اينکه بهم جواب دادی ...راستش با چيزايی که نوشتی موافقم...خصوصا اونجايی که نوشتی «آقايون دست ِ پيش ميگيرن که پس نيفتن » ...البته فکر نکنی چون من هم مثل خودت دختر هستم با حرفات موافقم ..نه..واقعا جالب گفتی ...من واقعا نميدونم ابن آقايون اين «اعتماد به نفس ِ زيادي» رو از کجا بدست آوردن ؟!!! ......موفق باشی ....و بای .

يکی از گيلانيان

دوست عزيز سلام. در مورد عضويت در وبلاگ گيلانيان پرسيده بودی، می تونی روز پنجشنبه ساعت ۶ عصر در جلسه عمومی وبلاگ نويسای گيلانی که در خانه مطبوعات گيلان روبروی در ورودی بيمارستان پورسينای رشت برگزار می شه شرکت کنی. به اميد ديدار