يکی به داد من برسه نمی دونم چرا هيچ کدوم از نوشته هام رو وبلاگ قرار نمی گيره!15.gif

/ 1 نظر / 10 بازدید
neda

هيچ کس محرم رازی وجود نداره. اگه تو فکر می کنی وجود داره بايد بهت بگم که واقعا داری اشتباه می کنی.شک نکن که داری اشتباه می کنی.آدمای احساساتی که هنوز هيچی رو نمی دونن همه رو محرم راز می دونن...بقيه شو خودت می دونی من راهنماييت کردم.