موشک کاغذی

مكان: كلاس ترسيم فني(كلاس كنكور)
زمان: پارسال

همونطور كه چشمش به تخته بود با انگشتهاش به كاغذي كه در دستش بود شكل مي داد و با دقت كاغذ را تا مي كرد. يكي از پسراي ته كلاس استاد را صدا زد و استاد جوان به سمت انتهاي كلاس حركت كرد. موشك كاغذي را كه توي دستش بود به دوست بغل دستيش داد. پرسيد:چكارش كنم؟ گفت: نمي دونم! مال تو. استاد در سمت مخالف و پشتش به اونا بود. نگاهي به رديف يكي مونده به آخر كرد و موشك را براي ندا كه سرش پائين بود و داشت با تمرين كلنجار مي رفت پرت كرد. ندا سرش را آورد بالا و زير لب غرغر كرد. استاد به سمت جلوي كلاس حركت كرد و از كنار صندلي اونها گذشت و گفت: اصلاً تابلو نبود، اصلاً!!!!

/ 4 نظر / 3 بازدید
مینا

اصلا تابلو نبود - اصلا !!؟‌ (‌چشمک )‌

asal

منم همينو ميگم!/راستی چه خوب شد نوشتی

raha

سلام ....متن نوشته ات خيلی ساده وروان و در عين حال پر معنی است ....به ما هم سر بزن

samira

مممممممم.اگه اين تابلو بازيا نباشه که نميشه!!!!