آدامس

مكان: همون جاي قبلي(كلاس ترسيم فني)
زمان: همون پارسال

كنار هنرمند و گرافيست در رديف سمت راست نشسته بود و عكاس محترم و فيلمساز در رديف سمت چپ. استاد مشغول درس دادن بود، نگاهي به رديف سمت چپ كرد و وقتي نگاهش با نگاه عكاس جون متلاقي شد، عكاس ازش پرسيد آدامس مي خوري؟ با حركت سر موافقتش را اعلام كرد. بسته آدامس دارچيني را به فيلمساز داد و اون هم دستش را دراز كرد و بسته را به دستش داد. يكي خودش، يكي هنرمند، يكي گرافيست، يكي فيلمساز. بسته خالي را كه فقط يك دونه آدامس توش بود به همرا كاغذ دور آدامسش به فيلمساز سپرد تا به عكاس بده و اضافه كرد اين چي بود دادي اصلاً بدرد نمي خورد. نمي خوامش، مال خودت!! عكاس سرش را به طرفش برگردوند و گفت خوبه بدرد نمي خورد، اين آخري را نمي خواي؟ سرش را به علامت منفي تكون داد. عكاس گفت: اينو چرا دادي به من؟ و كاغذ آدامس را به همراه مال خودش و فيلمساز به فيلمساز داد تا بهش پس بده. همون طور كه فيلمساز دستش را به طرفش دراز كرده بود، كاغذ آدامس گرافيست و هنرمند را هم كه در دستشون بود گرفت و داد دست فيلمساز و به كيف عكاس اشاره كرد و گفت: بندازش تو سطل آشغال!!
عكاس هم كاغذهاي مچاله شده را از تو كيفش در آورد و داد به فيلمساز كه پسش بده.(بيچاره فيلمساز كه مابين اين دوتا گير كرده بود)
«به علت طولاني شدن، بقيش را خودتون متصور بشيد كه اين پاس كاري همين طور ادامه داشت.»
همين طور كه با احتياط(به طوريكه نظم كلاس بهم نخوره و از درس هم عقب نمونن) اين پاس كاري ادامه داشت، خندشون گرفت و گلوش گرفت و شروع كرد به سرفه كردن. استاد سرش را بالا آورد و نگاهي بهش انداخت و گفت: وقتي سركلاس مي خوريد بايد هم همين طور بشه!! يكباره همه به خنده افتادن، نمي دونست بايد بخنده يا سرفه كنه و يا شرمنده و خجالت زده باشه…


اينجا هفته اي يك بار آپديت مي شه. وقت كرديد يه سري بهش بزنيد.

/ 10 نظر / 7 بازدید
raha

salam....nemidonam chenin kelasi vojod dare ya na ...vali kheili bahale...tabad....ok

asal

بايد بخنده! :) ببين من چه خنديدم به اين نوشته ات.خواهري حسابي حرفه اي مينويسيا؛كلي پز تو رو ميدم

samira

ساتم...اينو ميگن کلاس!

samira

ببين...اون کلمهء نامانوس اول کامنت قبليم...قرار بود -سلام- باشه!!!!

horizon

سلام ...تا باشه از اين کلاسا ! .. ( ميگن آدم تو جو کلاس قرار ميگيره از شکاف ديوار هم خنده ش ميگيره اينه ها ! .. ولی اين با هم جای خودش حالی ميده ! ) ...موفق باشی دنيا جان

horizon

..(خجالت ! ) ..اين جا افتاد : ..اين با هم بودن ها ..*

مینا

سلام دنیای نازنین – خوبی عزیزم ؟ - چه خبرا ؟ همه چی امن و امانه ؟؟

asal

چرا نمی نويسی؟دلم برای نوشته هات تنگ شده..